Uvjeti servisa
Radno vrijeme i vrijeme na putu

Radno vrijeme i vrijeme provedeno u putu biti će fakturirano prema važećem cjeniku.

Važeći cjenik za usluge servisa je onaj koji važi na dan servisa.
Trošak dolaska

Trošak puta napravljen servisnim vozilom biti će fakturiran prema važećem cjeniku, izražen u pređenim kilometrima.

Rezervni dijelovi

Bilo koji rezervni dio isporučen ili ugrađen biti će fakturiran prema važećem cjeniku.
Trošak dostave

Svi troškovi transporta i pakiranja rezernih dijelova i dijelova za zamjenu biti će fakturirani sukladno dogovoru.
Izvođenje radova

Svi servisi i popravci biti će izvršeni i dokumentirani profesionalno prema propisima, suglasnosti i instrukcijama proizvođača.
Pomoćnici i posudba alata

Ako prilikom instalacije stroja, servisa ili popravka bude potrebna pomoć, alat za podizanje – viljuskar ili ostala oprema, isto bi trebalo biti osigurano od strane kupca besplatno, ako je moguće. Fizičku pomoć ili posudbu specialnog alata kupac može fakturirati sukladno dogovoru.
Servisni raporti

Svi poslovi odrađeni kod kupca biti će dokumentirani putem servisnog izvještaja. Potpisom tog izvještaja, kupac potvrđuje izvršenje posla ili/i isporuku rezernih dijelova. Potpis generiran elektroničnim putem od kupca je jednako valjan. Ako je kupac ili ovlaštena osoba odsutna u vrijeme završetka posla, dokumentacija dobavljača/vršitelja usluge je važeća i bez potpisa.
Odgovornost

Dobavljač/vršitelj usluge ne preuzima odgovornost za bilo kakva oštećenja na stroju nastala u vezi sa servisom ili popravkom, koja ne mogu biti dokazana da su uzrok njegovim djelovanjem. Usmeno preuzimanje odgovornosti servisnog djelatnika nije važeće. Svako preuzimanje odgovornosti je važeće samo ako je izraženo pismenim putem.

 

Cjenovnik za masti i ulja možete preuzeti OVDJE

Formular narudžbenice servisa možete preuzeti OVDJE

Formular servisno-montažnog zapisnika možete preuzeti OVDJE

Write a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

7 + five =