Kanterica FOREST XXXL

Osnova je napravljena od čelika ekstra velike debljine sa odgovarajućim ojačanjima, čime se postiže maksimalna krutost. Standardna oprema je takva da omogućava upravljanje i vršenje izmjena u radu na jednostavan, intuitivan način čak i manje iskusnim rukovaocima.

Tehnički podaci
Visina obradka panela 8 ÷ 60 mm
Visina obradka panela sa postforming agregatom 10 ÷ 45 mm
Debljina kant trake (ABS,PVC, Melamin) 0,4 ÷ 3 mm
Minimialna dužina obradka 250 mm
Minimialna širina obradka 90 mm
Distanca između dva obradka 500 mm
Brzina 14 m/min
Ukupna el. snaga 13 kW
Ukupna dužina 6250 mm
Širina 950 mm
Visina 1550 mm
Težina 2050 kg

Automatsko podešavanje debjine kantiranja kant traka

Automatsko podešavanje visine kantiranja

Radne grupe – pojedinačno

Jedinica za predglodanje – predfrezeri dijamantski alat
Jedinica za nanos ljepila – posuda kapaciteta 3,5 kg
Jedinica presjecenja kant trake – giljotina
Jedinica za prerezivanje trake kružna pile (naprijed i nazad) 
Jedinica za obradu kant trake (gore i dole) 
Jedinica za obradu radiusa Copy Rounding 
Jedinica Cikling za skidanje ljepila i završnu obradu trake 
Jedinica za nanos tečnosti za čišćenje ljepila automaske brizgaljke
Jedinica za poliranje polirne četke
Jedinica za izradu kanala (NUT) kružna testera