Ljepilo u granulatu ROMABOND 1001

Osnovno ljepilo po konkurentnim cijenama koje se preporučuje za sve primjene ravnog kantiranja.

Uputstvo za korišćenje:

 • Radna temperatura: 180-200 ° C
 • Brzina kantiranja: minimalno 10 m / min.
 • Preporućena količina za rad: 300-350 g / m²
Boja: natural, bijela
Vreća: 25 kg

Ljepilo u granulatu ROMABOND 1083

Vrlo jako ljepilo sa malom količinom fillera. Može se koristiti i za ravno i za krivolinijsko kantiranje, posebno za primjene 0,80 mm i
debljih ivica.

Uputstvo za korišćenje:

 • Radna temperatura: 180-200 ° C
 • Brzina kantiranja: minimalno 15 m / min.
 • Preporućena količina za rad: 150-200 g / m²

Boja: transparentna

Vreća: 20 kg

Ljepilo u granulatu ROMABOND 1004

Preporučuje se za krivolinijsko kantiranje, posebno kant traka od 0,40 mm.

Uputstvo za korišćenje:

 • Radna temperatura: 120-150 ° C
 • Brzina kantiranja: minimalno 5 m / min.
 • Preporućena količina za rad: 300-350 g / m²

Boja: natural

Vreća: 20 kg

Ljepilo u patronama
Uputstvo za korišćenje:
 • Radna temperatura: 170-190 ° C
 • Brzina kantiranja: min. 15 m / min.
 • Preporućena količina za rad: 250-300 g / m²
Boja: natural
Paket: 15 kg
Dvokomponentno ljepilo
Uputstvo za korišćenje:
Tokom korišćenja, podloga mora biti čista i suha.
Brzo sušeće ljepilo se postavlja u tankom sloju na jednu podlogu, dok se aktivator pršće na suprotnu podlogu Te dvije podloge treba brzo spojiti i držati manuelno 10-15 sekundi.
 
 
 
 
 
Veličine:
Small
 • Pakovanje: 50 gr / 200 ml
 • Količina pakovanja: 50 sets
Large
 • Pakovanje: 100 gr / 400 ml
 • Količina pakovanja: 50 sets
XL 
 • Pakovanje: 125 gr / 500 ml
 • Količina pakovanja: 30 sets