Ljepilo u granulatu

Uputstvo za korišćenje:
 • Radna temperatura: 180-200 ° C
 • Brzina kantiranja: min. 10 m / min.
 • Preporućena količina za rad: 300-350 g / m²
Boja: natural, crna, smeđa, bijela
Vreća: 25 kg

 

Ljepilo u patronama
Uputstvo za korišćenje:
 • Radna temperatura: 170-190 ° C
 • Brzina kantiranja: min. 15 m / min.
 • Preporućena količina za rad: 250-300 g / m²
Boja: natural
Paket: 15 kg
Dvokomponentno ljepilo
Uputstvo za korišćenje:
Tokom korišćenja, podloga mora biti čista i suha.
Brzo sušeće ljepilo se postavlja u tankom sloju na jednu podlogu, dok se aktivator pršće na suprotnu podlogu Te dvije podloge treba brzo spojiti i držati manuelno 10-15 sekundi.
 
 
 
 
 
Veličine:
Small
 • Pakovanje: 50 gr / 200 ml
 • Količina pakovanja: 50 sets
Large
 • Pakovanje: 100 gr / 400 ml
 • Količina pakovanja: 50 sets
XL 
 • Pakovanje: 125 gr / 500 ml
 • Količina pakovanja: 30 sets