Oscilatorna burgija

Kategorije: ,

Opis

RBr Sifra Naziv J/M Kol. Cijena Popust  % Cijena popust PDV 17% Cijena sa PDV
1 4003001 D6x100  Att Ø16×50 Z2 kom 1 45.12 0.0% 45.12 7.67 52.79
2 4003002 7×100 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 45.12 0.0% 45.12 7.67 52.79
3 4003003 8×100 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 45.12 0.0% 45.12 7.67 52.79
4 4003004 9×100 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 45.12 0.0% 45.12 7.67 52.79
5 4003005 10×110 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 48.60 0.0% 48.60 8.26 56.86
6 4003006 11×110 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 48.60 0.0% 48.60 8.26 56.86
7 4003007 12×110 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 48.60 0.0% 48.60 8.26 56.86
8 4003008 13×110 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 50.44 0.0% 50.44 8.57 59.01
9 4003009 14×110 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 50.44 0.0% 50.44 8.57 59.01
10 4003010 15×110 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 53.52 0.0% 53.52 9.10 62.62
11 4003011 16×110 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 53.52 0.0% 53.52 9.10 62.62
12 4003012 17×110 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 59.48 0.0% 59.48 10.11 69.59
13 4003013 18×110 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 65.64 0.0% 65.64 11.16 76.80
14 4003014 19×110 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 71.80 0.0% 71.80 12.21 84.01
15 4003015 20×110 prihvat Ø16×50 Z2 kom 1 77.72 0.0% 77.72 13.21 90.93
RBr Sifra Naziv J/M Kol. Cijena Popust  % Cijena popust PDV 17% Cijena sa PDV
1 4003001 D6x100  Att Ø13×50 Z2 kom 1 45.12 0.0% 45.12 7.67 52.79
2 4003002 7×100 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 45.12 0.0% 45.12 7.67 52.79
3 4003003 8×100 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 45.12 0.0% 45.12 7.67 52.79
4 4003004 9×100 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 45.12 0.0% 45.12 7.67 52.79
5 4003005 10×110 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 48.60 0.0% 48.60 8.26 56.86
6 4003006 11×110 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 48.60 0.0% 48.60 8.26 56.86
7 4003007 12×110 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 48.60 0.0% 48.60 8.26 56.86
8 4003008 13×110 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 50.44 0.0% 50.44 8.57 59.01
9 4003009 14×110 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 50.44 0.0% 50.44 8.57 59.01
10 4003010 15×110 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 53.52 0.0% 53.52 9.10 62.62
11 4003011 16×110 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 53.52 0.0% 53.52 9.10 62.62
12 4003012 17×110 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 59.48 0.0% 59.48 10.11 69.59
13 4003013 18×110 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 65.64 0.0% 65.64 11.16 76.80
14 4003014 19×110 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 71.80 0.0% 71.80 12.21 84.01
15 4003015 20×110 prihvat Ø13×50 Z2 kom 1 77.72 0.0% 77.72 13.21 90.93

Upit za: Oscilatorna burgija