SERVIS

Nudimo usluge preventivnog održavanja, te otklone kvarova na području BiH i ostalih država regije.

Za vrijeme trajanja garantnog roka (navedenog u ponudi za svaki model) svi kvarovi bit će otklonjeni o našem trošku kao i zamijenjeni defektni dijelovi.
Kvarovi nastali nepravilnim rukovanjem i održavanjem, fizička oštećenja kao i kvarovi nastali uslijed posljedica više sile (potres, poplava, požar, strujni udar, i sl) ne podliježu garanciji i otklonit će se na teret kupca.

Dijelovi, koje je potrebno zamijeniti radi istrošenosti, ne podliježu garanciji i bit će zamijenjeni na teret kupca.

Učestalost servisnog intervala (preventivni servis) :

Učestalost preventivnih servisa nije fiksno određena od strane proizvođača, ali na osnovu našeg 15-godišnjeg iskustva u servisiranju, interval bi trebao biti mjesečno, negdje je dovoljno kvartalno ili polugodišnje preventivno servisiranje.

Preporučujemo kvartalno preventivno servisiranje, a kroz određeni vremenski period se može vršiti korekcija istih prema potrebama.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas bez oklijevanja!

Formular narudžbenice servisa možete preuzeti OVDJE

Formular servisno-montažnog zapisnika možete preuzeti OVDJE